Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.ZIARE PE JUDETE
Ziare Alba IuliaZiare AradZiare ArgesZiare BacauZiare BihorZiare Bistrita-NasaudZiare BotosaniZiare BrailaZiare BrasovZiare BucurestiZiare BuzauZiare CalarasiZiare Caras-SeverinZiare ClujZiare ConstantaZiare CovasnaZiare DambovitaZiare DoljZiare GalatiZiare GiurgiuZiare GorjZiare HarghitaZiare HunedoaraZiare IalomitaZiare IasiZiare MaramuresZiare MehedintiZiare MuresZiare NeamtZiare OltZiare PrahovaZiare SalajZiare Satu MareZiare SibiuZiare SuceavaZiare TeleormanZiare TimisZiare TulceaZiare ValceaZiare VasluiZiare Vrancea
Anunturi Ziarul Juridic
Anunturi in ziare nationale
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Anunturi Licitatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

NR 4471/04.07.2022 Dosar executare nr 32/05.12.2011. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2022
NR 4471/04.07.2022 Dosar executare nr 32/05.12.2011 Anunt Privind vanzarea pentru bunuri imobile Incheiat astazi 04.07.2022 In temeiul art 250 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca se vor vinde in data de 26.07.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Comunei Zabrani, situat in com Zabrani,nr 95, prin LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. AGROM ECOLOGIC S.R.L., cu domiciliul fiscal in mun. SIBIU,str. ALEXANDRU XENOPOL, nr.36, jud SIBIU. Denumirea bunurilor imobile Valoarea estimativa 1).Teren intravilan in suprafata totala de 67767mp situat in loc Neudorf, jud Arad inscrisa in C.F.nr 300567,Zabrani, Nr. Crt . A1, Nr top 1354 - 1358/b 2). Constructii situate in loc Neudorf, jud Arad, compuse din: magazie, moara, laptarie, doua cantare, casa pompe, sopron metal si 13 grajduri inscrise in C.F. nr 300567 Zabrani, Nr Crt. A1.1, CAD: C1, nr topo 1354 - 1358/b. 3). Teren intravilan in suprafata totala de 2088mp situat in loc. Neudorf, jud Arad inscrisa in C.F. nr 300317 Zabrani, Nr Crt. A1, Nr topo 1354 - 1358/c. 4). Constructii situate in loc Neudorf, jud Arad compuse din:bloc de locuinte P+1 inscrise in C.F. Nr 300317 Zabrani, Nr Crt. A1.1, CAD: C1, Nr topo 1354 -1358/c Valoare totala 2.085.124 lei (421.612 euro) Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, cu titlu de sechestru, in baza art.242, alin.8, din Legea nr 207/2015 (actualizata) privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si art. 162,alin.1 din O.700/2014. COMUNA ZABRANI Pentru bunurile imobile prevazute mai sus a comunicat titluri executorii: COMUNA ZABRANI Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare: In vederea participarii la licitatie persoanele fizice sau juridice depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: - Copia actului de identitate pentru persoanele fizice romane; - Copia actului de identitate / pasaport pentru persoanele fizice straine; - Pentru persoanele juridice romane copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - Pentru persoanele juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana; - Certificat de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul de stat, obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice. ( nu mai vechi de 30 de zile in original); - Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local al Comunei Zabrani ( document obtinut de la Serviciul Impozite si Taxe al Comunei Zabrani nu mai vechi de 30 de zile); - Dovada achitarii a taxei de participare la caseria Primariei Comunei Zabrani sau in contul RO79TREZ0255006XXX000287 deschis la TREZORERIA LIPOVA de catre COMUNA ZABRANI cod fiscal 3519216. Taxa de participare este suma de 208.512 lei reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in contul mai sus mentionat sau la caseria Primariei Comunei Pretul de pornire a licitatiei reprezinta suma de 2.085.124 lei Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este oblgatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la tel: 0257/457001 PRESEDINTELE COMISIEI CODREAN DANUT

Somatie Avand Vedere Actiunea Civila Formulata

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2022
Somatie: Avand in vedere actiunea civila formulata de catre petenta SC NIADAL ABATEX COMPANY SRL,cu sedul in Deta,str.Infratirii,nr.18,jud.Timis,avand ca obiect uzucapiune, inregistrata pe rolul Judecatoriei Deta sub dosar nr.2324/220/2020,prin care a solicitat constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF nr.403950Deta,cu nr.cadastral/topografic 488-490c,constand in teren in suprafata totala de 360mp,imobil situat in intravilanul orasului Deta,jud.Timis,aflat in proprietatea tabulara a numitilor Buchmann Ferdinand,decedat la data de 25.03.1941,si Buchmann Roza, decedata la data de 27.03.1965, ambii cu ultimul domiciliu in Deta,str. Avram Iancu,nr.2,jud.Timis. Somam pe toti cei interesati sa formuleze Opozitie la prezenta actiune,in termen de 1 luna de la data publicarii acestui anunt, care se va comunica in scris,la aceasta instanta, urmand a se mentioa numarul de dosar indicat mai sus.In cazul in care,nu se va formula opozitie in termen de 1 luna de la data ultimei publicatii,instanta va solutiona cererea.

Hidroconstruc Arge Organizeaz Licita Nzare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
HIDROCONSTRUCȚIA UCM ARGEȘ organizează licitație vânzare mijloace fixe 18.06.2021, ora 11.
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com

Prim Municipiului Medgidia Sediul Medgidia

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Primăria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon/0241/812300, fax/0241/810619 organizează licitaƫie publică pentru:
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 114 mp,situat in str. Vanătorilor, nr.2Abis, avănd categoria de folosință curți-construcții.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 41.311 mp,Parcela A988/2.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 524.049 mp ,Parcela A 988/1.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 21.529 mp,Parceala A 988/5/1.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 441.702 mp,Parceala A 990/1.
Licitaƫia va avea loc la sediul D.G.D.P.P Medgidia ,str.Republicii,nr.36 B ,in data de 09.11.2021, incepand cu ora 10.00.
Relaƫii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul D.G.D.P.P,str Republicii,nr.36B, tel.0241/. 814085, fax:0241/811006.
Depunerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P Medgidia, din str. Republicii nr.36 B,in perioada 01.11.2021 - 08.11.2021, păna la ora 12:00.

Constanta Grup Cereal Agrozoo Sediul Pestera

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
CONSTANTA. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , CUI 15701490 J13/2547/2003 SEDIUL PESTERA NR. 81/22.08.2021 Anuntul de participare 1. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL, Cod unic de inregistrare RO 15701490, nr. de inregistrare O.N.R.C. J13/2547/2003, cu sediul in Com. Pestera, str. Saidia, nr. 12, judetul Constanta, tel . 0766332604, e-mail: bobe_cb@yahoo.com 2. Proiectului cu titlul "EXTINDERE CAPACITATE VINIFICATIE G.V.S." ACTIUNEA ELIGIBILA 2. Echipamente pentru pentru fermentatie/vinificatie 3. Obiectul contractului - achizitie BUNURI 4. Durata de executie 8 ( opt ) luni. 5. Valoarea estimata : 118812,92 lei. 6. Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.11.2021 ora 10:00 8. Data si ora sedintei de deschidere : 02.11.2021 ora 14:00 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , str. SAIDIA, nr. 12, com. Pestera, jud. Constanta, personal sau prin reprezentanti . 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0763646857 sau 0766332604 Reprezentant legal BOBE Cristian Bogdan

Anun Privind Vanzarea Bunurilor Imobile

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunţ privind vanzarea bunurilor imobile Anul 2021, luna noiembrie, ziua 14 in temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 27.11.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Harşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, Jud. Constanţa, va avea loc vanzarea la licitație, a urmatorului bun imobil sechestrat, proprietatea debitorului : IAȘAR SAMIR, cu domiciliul actual in oraș Harșova, str. Lunei, nr. 2C lot1/1, jud. Constanța, imobil teren intravilan, in suprafață de 422 m.p., situat in Harşova, Str. Lunei, nr.2C,(fost nr. 2A-Lot 1/1), jud. Constanța, cu nr. cadastral alocat 100378, carte funciară 100378, deținut prin contract de vanzare-cumpărare nr. 3354/22.12.2008, dosar de executare nr. 1249/2012; PREŢ EVALUARE: 37.930,00 LEI; PREŢ INCEPERE LICITAŢIE: 18.965,00 LEI. Drepturi/Privilegii care grevează bunurile: , U.A.T Oraş Harşova-Birou Executări silite-Dosar ex.silită 1249/2012; B.E.J Solomon Neculai-Dosar ex.silită nr. 89/2019; Preţul nu conţine T.V.A. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să inştiinţeze despre aceasta, organul de executare silită inainte de data stabilită pentru vanzare. Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane. Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte toate documentele prevazute de art. 250 alin (7) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală. Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la sediul Primăriei oraşului Harşova - Direcţia Economică - Birou Executări Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, jud. Constanţa, pană in ziua de 24.11.2021, ora 12.00. Facem menţiunea că, in vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii in contul RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Tezoreria Operativă Harşova, a taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pană la data de 24.11.2021. Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Data afișării 15.10.2021

Anunt Publicitate Themis Insolv Ipurl Lichidator

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNT PUBLICITATE. THEMIS INSOLV IPURL, lichidator judiciar al:SC NICOIULIBOG SRL-D, anunţă vanzarea la licitatie publică a:LINIEI COMPLETĂ de FABRICARE BRICHETE din RESTURI VEGETALE, FORMATĂ din 3 COMPONENTE la pretul de:30.730 lei, 6.454 Euro. Licitaţia va avea loc in data de:10.11.2021, ora:09.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Mun.Constanţa, str.Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa, iar in caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in aceleasi conditii, la aceeaşi oră, prin organizarea a 10 licitaţii publice deschise, săptămanale, cu pretul de pornire al licitatiilor de:70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare intocmit in cauză. Informatii suplimentare se pot obţine la sediul Lichidatorului Judiciar din Mun.Constanţa, strada Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa sau la nr.de telefon:0723/655.019.

Anun Organizare Licita Public Strigare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ cu strigare. SNN SA BUCUREȘTI prin Sucursala CNE Cernavodă, localitatea Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 2, județul Constanța, Nr. Reg. Comert: J13/3442/2007, număr inregistrare fiscală: 22554619, organizează la sediul Sucursalei CNE Cernavodă, Pavilion 0 in data de 02.11.2021, licitație publică cu strigare la ora 10.00, pentru vanzarea a 23 autovehicule (1 autobuz Grivbuz, 4 microbuze Volkswagen/ Mercedes/ Peugeot, 1 autoutilitară Fiat Ducato și 17 autoturisme Volkswagen/ Daewoo Cielo/ Daewoo Leganza). La licitație pot participa persoane juridice și persoane fizice. Documentațiile de licitație pot fi ridicate de la casieria Sucursalei CNE Cernavodă sau se pot transmite on-line după achitarea in numerar/ virament bancar a sumei de 50 lei/set documentație (cont BCR Cernavoda nr. RO63RNCB0116049718520008). Garanția de participare este de 10% din valoarea opțiunii fără TVA și se achită cu ordin de plata in contul B.C.R. indicat mai sus. inscrierile se pot face la sediul societății pană la data de 01.11.2021 ora 13.00 prin depunerea documentelor de calificare solicitate in documentația de licitație, precum și a documentului care atestă plata garanției de participare. Detalii suplimentare se pot obține la sediul Sucursalei CNE pentru vizualizare și detalii tehnice autovehicule la 0726/678.076 sau 0722/285.089, iar pentru detalii privind condițiile de participare la: 0721/283.405 sau 0241/802.110. in caz de neadjudecare, licitația se va repeta in datele: 08.11.2021 ora 10.00- cu acceptarea inscrierilor la licitație pană la data de 05.11.2021, ora 13.00, și 15.11.2021 ora 10.00 -cu acceptarea inscrierilor la licitație pană la data de 12.11.2021 ora 13.00.

LICITATIE

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
Electrica Serv- SA vinde prin licitatie cu strigare 2 autovehicule, in data de 29.11.2021, ora 14. Relatii pe http://www.electricaserv.ro

Organizam licitatie publica cu strigare- Anunt in Ziarul Juridic

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
*Unitatea Militara 0260 Bucuresti, organizeaza licitatie publica cu strigare, in vederea atribuirii contractului de inchiriere a unui spatiu. Suprafata utila a spatiului este de 117,61 mp, si este situat in Bucuresti, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, cod postal 013894, telefon +40214096252, +40214096256, fax +40213191413. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitatii de la adresa mai sus mentionata, de unde, in perioada 25.12.2021 -01.03.2022, intre orele 10.00- 14.00, pot solicita in scris fisa de date a achizitiei, care se obtine contra sumei de 5,00 lei.

Constanta Grup Cereal Agrozoo Sediul Pestera

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
CONSTANTA. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , CUI 15701490 J13/2547/2003 SEDIUL PESTERA NR. 77/22.02.2021 Anuntul de participare 1. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL, Cod unic de inregistrare RO 15701490, nr. de inregistrare O.N.R.C. J13/2547/2003, cu sediul in Com. Pestera, str. Saidia, nr. 12, judetul Constanta, tel . 0766332604, e-mail: bobe_cb@yahoo.com 2. Proiectului cu titlul "OPTIMIZARE TEHNOLOGICA G.V.S." ACTIUNEA ELIGIBILA 1. Echipamente pentru procesarea strugurilor ACTIUNEA ELIGIBILA 5. Echipamente pentru miscarea si tratarea vinului in crama 3. Obiectul contractului - achizitie BUNURI 4. Durata de executie 8 ( opt ) luni. 5. Valoarea estimata : 206220,16 lei. 6. Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.03.2021 ora 10:00 8. Data si ora sedintei de deschidere : 02.03.2021 ora 14:00 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , str. SAIDIA, nr. 12, com. Pestera, jud. Constanta, personal sau prin reprezentanti . 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0763646857 sau 0766332604 Reprezentant legal BOBE Cristian Bogdan

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Wintech

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVC S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea imobilului teren intravilan in suprafata de 500 mp situat in Lazu, com. Agigea, parcela A488/50/1, jud. Constanta, CF 108991. Pretul de vanzare a bunului imobil mentionat este de 9.660 Euro plus TVA. Licitatia pentru vanzarea bunului imobil mentionat mai sus va avea loc in data de 19.01.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunurile scoase la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.
Ziarul Anuntul de Vest
Ultimele ZIARE adaugate Ziarul Ziarul Anuntul de Vest Ziar local / regional online de anunturi ce apare in judetul Alba Iulia, de luni pana duminica. Ziarul "Ziarul Anuntul de Vest" se prezinta sub forma de tabloid cu dimensiunile tiparului de 0.00 cm x 0.00 cm, avand 1 pagini
Anunturi fonduri europene
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie

Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
07 Jul 2022